Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PIERWSZE POSIEDZENIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

Utworzono dnia 25.09.2023
Czcionka:

W dniu 21.09.2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zwołane przez Wójta Gminy Zgorzelec w związku ze zmianą Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Zmiany w przepisach weszły w życie 22 czerwca 2023 r., wprowadzone zostały ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2023 r. poz. 535).

Zespół Interdyscyplinarny został powołany na podstawie Uchwały NR 446/23 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 26.06.2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Zgorzelec.
W posiedzeniu wzięło udział 24 przedstawicieli z 13 jednostek, z którymi Wójt podpisał porozumienia. Przedstawiono nową ustawę i omówiono  zasady działania Zespołu oraz grup diagnostyczno - pomocowych.

Na posiedzeniu w głosowaniu jawnym Członkowie Zespołu jednogłośnie wybrali:

  • Przewodniczącego Zespołu - Panią Bogumiłę Hamielec Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • Zastępcę Przewodniczącego - Panią Edytę Radziszewską Starszego Specjalistę Pracy Socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Sekretarza - Panią Joannę Wiśniewską Pomoc Administracyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zgorzelec zajmuje się

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, te. 757752667.

 

 

sporządził:

Sekretarz Joanna Wiśniewska  

 

Galeria

Utworzono dnia 26.09.2023, 08:59

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim