Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek węglowy

Czcionka:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Na terenie Gminy Zgorzelec obsługę wniosków dodatku węglowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy - przysługuje gospodarstwu domowemu, którym głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 % węgla kamiennego.

Warunek konieczny:

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Komu nie przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla w cenie 996,60 zł brutto za tonę.

 

 

Wnioski o dodatek węglowy można składać     

   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 70 w Zgorzelcu

 

poniedziałek od godz. 8:00 do godz.16:00

wtorek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 13:00

( piątki są wyłączone z obsługi interesantów)

Wnioski składamy:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP do  Gminnego Ośrodka Pomnocy Społecznej w Zgorzelcu
  • tradycyjnie ( papierowo) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

Termin przyjmowania wniosków o dodatek węglowy można składać do dnia  30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Sporządziła: Magdalena Giachnas

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim