Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia rodzinne

Czcionka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,

informuje o terminie składnia wniosków
na okres 2023/2024 na:

 

 

- świadczenia rodzinne

 

Prawo do świadczeń rodzinnych będzie ustalane na okres od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 31 października 2024 r.

  • od 01 lipca 2023 r. składamy wnioski elektroniczne za pomocą portalu Emp@tia, portalu PUE ZUS oraz kanały bankowości elektronicznej.
  •  od 01 sierpnia 2023 r. składamy wnioski tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej

 

 Dział Świadczeń Rodzinnych przyjmuje interesantów

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

w następujących dniach i godzinach:

 

poniedziałek od godz. 8:00 do godz.16:00

wtorek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 13:00

piątek jest dniem nieczynnym dla interesantówTermin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Poniżej szczegółowe terminy:

 

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami

      Wypłata świadczenia

do 31 sierpnia 2023 r.

       do 30 listopada 2023 r.

od 1 września 2023 r. do 31 października 2023 r.

       do 31 grudnia 2023 r.

od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

       do 28 lutego 2024 r.

 

Sporządziła: Magdalena Giachnas

 

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,

informuje o terminie składnia wniosków
na okres 2022/2023 na:

 

 

- świadczenia rodzinne

 

Prawo do świadczeń rodzinnych będzie ustalane na okres od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 października 2023 r.

  • od 01 lipca 2022 r. składamy wnioski elektroniczne za pomocą portalu Emp@tia, portalu PUE ZUS oraz kanały bankowości elektronicznej.

  •  od 01 sierpnia 2022 r. składamy wnioski tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej

 

 Dział Świadczeń Rodzinnych przyjmuje interesantów

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

w następujących dniach i godzinach:

 

poniedziałek od godz. 8:00 do godz.16:00

wtorek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 13:00

piątek jest dniem nieczynnym dla interesantówTermin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Poniżej szczegółowe terminy:

 

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami

      Wypłata świadczenia

do 31 sierpnia 2022 r.

       do 30 listopada 2022 r.

od 1 września 2022 r. do 31 października 2022 r.

       do 31 grudnia 2022 r.

od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

       do 28 lutego 2023 r.

 

 

 

Sporządził

Zastępca Kierownika

Monika Kieliś

 

 


 

 

Świadczenia Rodzinne 2021/2022

 

Informujem, że od dnia 01.08.2021r. przyjmowane będą wnioski wraz z pełną dokumentacją o ustalenie prawa do śwadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.


 

Dział Świadczeń Rodzinnych przyjmuje interesantów

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

w następujących dniach i godzinach: 

poniedziałek od godz. 8:00 do godz.16:00

wtorek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 13:00

piątek jest dniem nieczynnym dla interesantów

Samodzielny referent

Klaudia Obiegała-Przysło

 


 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przypomina o konieczności składania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2020/2021:

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021, który rozpoczyna się od 1 listopada 2020 roku i trwa do 31 października 2021 roku.

Realizacja wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w tym: ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczenia nastąpi
do ostatniego dnia lutego następnego roku

Nie złożenie wniosku do 30 listopada 2020 roku będzie skutkowało brakiem uprawnień do ww. świadczeń od 1 listopada 2020 r.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021, który rozpoczyna się od 1 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku

Realizacja wniosków złożonych w okresie od 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r., w tym: ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczenia nastąpi
do dnia 31 grudnia danego roku.

Realizacja wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r., w tym: ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczenia nastąpi
do dnia 31 stycznia następnego roku.

Realizacja wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., w tym: ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczenia nastąpi
do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Nie złożenie wniosku do 31 października 2020 roku będzie skutkowało brakiem uprawnień do ww. świadczeń od 1 października 2020 r.

 

Przyjmowanie wniosków:

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pok. nr 3:

- Samodzielny Referent Klaudia Obiegała-Przysło

- Starszy Administrator mgr Iwona Antoniszyn

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zgorzelcu

Bogumiła Hamielec

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Świadczenia Rodzinne

 

kiedy złożyć wniosek na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021?

 

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją o ustalenie prawa do:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz

- specjalnego zasiłku opiekuńczego,

- funduszu alimentacyjnego,

można składać zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

 

W wersji elektronicznej w/w  wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać od 1 lipca 2020 r. za pośrednictwem:

  • ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

  • ePUAP (epuap.gov.pl)

 

Świadczenia rodzinne będą przyznawane na nowy okres zasiłkowy tj. 2020/2021, który potrwa od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.

 

W wersji papierowej w/w wnioski wraz z wymaganą dokumentacją przyjmowane będą  od 1 sierpnia 2020 r.

 

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec

w następujących dniach i godzinach :

poniedziałek: od godz. 8:00 do godz. 16:00

wtorek, środa, czwartek: od godz. 7:30 do godz. 13:00

piątek: jest nieczynny dla interesantów


 

Sporządziła: Starszy Administrator I. Antoniszyn

 

 


Dział Świadczeń Rodzinnych przyjmuje interesantów w następujących godzinach i dniach pracy:

poniedziałek: od  godz. 8.00 do godz. 16.00

wtorek, środa, czwartek: od  godz. 7.30 do godz. 13.00

piątek dla interesantów są nieczynne

 


Do Działu Świadczeń Rodzinnych należą sprawy:
1. postępowania w sprawach o przyznanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 
2. prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie zasiłków pielęgnacyjnych,
3. prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych  
    zasiłków opiekuńczych,

4.  prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – świadczenie „Za życiem” oraz świadczeń rodzicielskich,
5. zgłaszanie do ubezpieczeń emerytalno-rentowych i zdrowotnych oraz naliczanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne osób uprawnionych do świadczeń,
6. prowadzenia postępowania o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
7. prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych, jednorazowej zapomogi, zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych. Wydawanie zaświadczeń. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – pokój nr 3.

Świadczeniami rodzinnymi :
- zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie uczącej się, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł.

W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium to wynosi 764 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia,
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokości zasiłków rodzinnych wynosi:
95 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
124 zł – na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 
135 zł – na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki uzależnione od sytuacji rodziny:
1.Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł jednorazowo
2.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie
3.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie
4.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 90 zł miesięcznie (do 5-tego roku życia dziecka), 110 zł miesięcznie (powyżej 5-tego roku życia) 
5.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł jednorazowo
6.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

113 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,

69 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe” -  wynosi 1000 zł.

Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka –  niezależnie od wysokości dochodów na dzieci urodzone do 31 grudnia 2012r. Na dzieci urodzone od 1 stycznia 2013r. zapomoga ta przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną , opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego  - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.  Zapomoga ta przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała w okresie ciąży pod opieką medyczną, nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Brak  odpowiedniego zaświadczenia  będzie jednoznaczny z tym, że rodzic nie otrzyma świadczeń.

Do ww. wniosku wymagane są dokumenty:
- kserokopia aktu urodzenia dziecka,
- nr PESEL dziecka,
- zaświadczenie lekarskie,
- dokumenty potwierdzające dochody rodziny (jak przy świadczeniach rodzinnych), oraz oryginały dokumentów do wglądu.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje
1) niepełnosprawnemu dziecku,
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi do dn. 31.10.2018 -  153 zł miesięcznie, natomiast od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. -  184,42 zł. miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie do dn. 31.10.2018 r. od 01.11.2018 w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,  prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.”;
 
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osobom  innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma opiekuna faktycznego dziecka ani też osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 

Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1477,00 zł miesięcznie.


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.”,
 
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
2) osoba wymagająca opieki: a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Informację na temat wymaganych dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o przyznanie poszczególnych świadczeń można uzyskać telefonicznie ( 75 77 52 667) lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Świadczenia rodzicielskie

Ustawa z dnia 21 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne - świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka - "Za życiem"

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w wysokości 4 000 zł. przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
Prawo do świadczenia ustala się na wniosek, który składa się w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA KOLEJNY OKRES ZASIŁKOWY

UWAGA ! - prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest na okres zasiłkowy   od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od dnia 1 września.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 grudnia . 
W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego – art. 24 ust. 3 ww. ustawy.

 

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim