Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Pragram Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Czcionka:

UCHWAŁA NR 303/17

        Rady Gminy Zgorzelec

         z dnia 28 grudnia 2017r.

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 176 pkt. 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 697 z późn. zm.)uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018r.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim