Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Akty prawne

Czcionka:

Działania na rzecz wsparcia rodziny opierają się miedzy innymi na poniższych aktach prawnych :

- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
(Dz. U. z 2020 poz. 821 )
-  Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U z 2019 poz 1507 )
-  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.(Dz. U z 2019 poz 1482 )
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.
(Dz. U. z 2020 poz 218 )
- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2019 poz 852 )
-  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2019 poz 2277 )

 


 

 

 

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim