Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia wychowawcze (500 plus)

Czcionka:

 

Rodzina 500+: od 1 lutego można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy

 

Od 1 lutego 2022 r. można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wnioski złożone przed 1 stycznia do ich zakończenia będą nadal realizowane przez dotychczasowe organy. Dlatego osoby, które złożyły wnioski w zeszłym roku, na trwający już okres wypłaty świadczeń (od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.), nie powinny składać wniosków do ZUS o jego ponowne przyznanie za ten okres.

 

Wnioski o 500+ tylko drogą elektroniczną

Od tego roku wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

 • przez Platformę PUE ZUS,
 • portal Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
 • lub przez bankowość elektroniczną.

 

 

To znacznie szybsze i wygodniejsze rozwiązanie. Każdy, kto będzie miał problem ze złożeniem wniosku, może zgłosić się po pomoc do ZUS. Osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia br., otrzymają pierwszą wypłatę świadczenia do 30 czerwca 2022 r. W przypadku wniosków złożonych po tym terminie, ustalenie prawa do wypłaty świadczenia 500 + nastąpi w maksymalnym czasie do 3 miesięcy.
Informacja o przyznaniu świadczenia 500+ będzie znajdowała się w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS – także, gdy wniosek został złożony przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Przyznane przez ZUS świadczenie wychowawcze nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Wypłata świadczenia 500+ będzie się odbywać wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

 

źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 


Świadczenia wychowawcze 500+

2021/2022


 

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres 2021/2022 składamy:

 1. drogą elektroniczną ( za pośrednictwem portalu Empatia, bankowość elektroniczną, portal PUE ZUS).

 2. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70 (od 01 kwietnia 2021r.).

Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Dlatego nie warto zwlekać.


 

Dział Świadczeń Rodzinnych przyjmuje interesantów

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

w następujących dniach i godzinach:


 

poniedziałek od godz. 8:00 do godz.16:00

wtorek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 13:00

piątek jest dniem nieczynnym dla interesantów


 


 

Sporządziła:

Magdalena Asytamowicz


 

 


Rozpoczął się okres świadczeniowy do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

 

Przypominamy, że wnioski o świadczenia wychowawcze można złożyć:

- od 1 lutego 2021 r. tylko w formie elektronicznej poprzez portal Emp@tia,
PUE ZUS,
profil zaufany ePUAP oraz kanał bankowości elektronicznej.

- od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej (oraz elektronicznej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec) lub drogą pocztową.

Złożenie wniosków do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie
wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Jeśli osoba złoży wniosek po 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze zostanie
przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu:

 

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek – czwartek 7:30 – 13: 00


Przypominamy – w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”.

 

W oparciu o wnioski składane w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 2019 r., świadczenia zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r.

Z kolei osoby, które nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej w pokoju nr 1 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

Sporządziła :

Marta Kiełbus


Terminy wypłacania świadczenia 500+

Zgodnie z: art. 21 ust. 1 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze, art. 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw:

 • wnioski przyjęte od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. – świadczenia zostaną wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
 • wnioski przyjęte od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r. – świadczenia zostaną wypłacone do 30 listopada 2019 r.
 • wnioski przyjęte od 1 października 2019 r. do 30 października 2019 r. – świadczenia zostaną wypłacone do 31 grudnia 2019 r.
 • wnioski przyjęte od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019r. – świadczenia zostaną wypłacone do 31 stycznia 2020 r.
 • wnioski przyjęte od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. – świadczenia zostaną wypłacone do 29 lutego 2020 r.

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę oraz nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Ustawa wprowadza 3-miesięczny termin, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko oraz zachowanie ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Uproszczone procedury

Z uwagi na rezygnację z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego nastąpi zdecydowane skrócenie wniosku. 

Wprowadzony zostanie w pełni zautomatyzowany sposób ustalania uprawnienia, bez wydawania decyzji administracyjnej. Osoba otrzymywać będzie automatycznie generowaną
i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia
lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć:

- od 1 lipca 2019 r. tylko w formie elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej

- od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej.

Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.  

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

 Od dnia 01 lipca 2019r. do odwołania Dział Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, pokój nr 1 i pokój nr 3 będzie przyjmował interesantów      w następujących dniach i godzinach:

 1. Poniedziałek od  godz. 8.00 do godz. 16.00
 2. Wtorek – czwartek od  godz. 7.30 do godz. 13.00
 3. Piątki dla interesantów są nieczynne.


Program Rodzina 500+ w Gminie Zgorzelec

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na kolejne okresy zasiłkowe będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 grudnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku
do 31 stycznia następnego roku
, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Zadanie realizowane jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, ul. Tadeusza Kościuszki 70, pokój nr 1 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Osoby do kontaktu:

 • Pani Karolina Sawiniec – tel. kont. 75 77 15 542
 • Pani Iwona Antoniszyn – tel. kont. 75 77 52 667

Wnioski będzie można składać również przez Internet korzystając z:

 • portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
 • platformy usług elektronicznych PUE ZUS 
 • kanałów bankowości elektronicznej udostępnionych przez banki.

 

               Bogumiła Hamielec                                                 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zgorzelcu               

                                                                   

 

                                                                                                                                                                       


Podsumowanie pierwszego etapu rządowego programu „Rodzina 500+’’ w gminie Zgorzelec

Od 1 kwietnia 2016r. oficjalnie wystartował program Rodzina 500+. Realizatorem tego zadania w gminie Zgorzelec jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka. W ustawie nie określono, na co konkretnie środki te powinny być wydawane, uznano jednak, że w przypadku marnotrawienia świadczenia można zamienić pieniądze na pomoc w formie rzeczowej (np. żywność, ubrania, lekarstwa, itp.), a także w formie opłacania usług (np. przedszkola, obiadów, czynszu, itp.).

Od 01 kwietnia do 01 lipca 2016r. ogółem w gminie Zgorzelec złożono 513 wniosków. Wnioski składano w dwóch formach: w formie papierowej i drogą elektroniczną.

W formie papierowej złożono 484 wniosków, natomiast drogą elektroniczną 29 wniosków. Liczba przyznanych świadczeń wychowawczych, przyznanych decyzją, wyniosła 2600, w tym na pierwsze dziecko 1136.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu pierwsze wypłaty świadczenia wychowawczego realizował na koniec kwietnia 2016r.

Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenie wychowawcze w okresie od kwietnia do końca czerwca 2016r. wyniosły 961 674zł.

Zadanie realizowane jest na bieżąco w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu  ul. Tadeusza Kościuszki 70, pokój nr 1 w godzinach urzędowania Ośrodka.


Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

 

 • Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

 • Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 • Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

 

 • Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

 

 • Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w Urzędzie Gminy. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

 

 • Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub gotówką w kasie banku.

 

 • Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku.

 

 • W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że  w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.
   
 • Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyższenia wysokości wsparcia i kryterium dochodowego w zależności m.in. od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

 

 • Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. 
 • Aktualne informacje na temat programu 500+ są dostępne na stronie internetowej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim