Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMACJE

Czcionka:

Dyżury Zespołu Interdyscyplinarnego i wspierania rodziny

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzi dyżury w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10,00-14,00.

 

ul. Tadeusza Kościuszki 70

59-900 Zgorzelec

Tel. 75 77 52 667

email: gminnyZI@wp.pl

gopszgorzelec@wp.pl


 

Porad i konsultacji bezpłatnie udzielają:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Bogumiła Hamielec

Pracownicy socjalni – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Prawnik i psychoterapeuta,


 

Zapewniamy:

 • pomoc,

 • poczucie zaufania,

 • wsparcie,

 • anonimowość,

Zakres usług świadczonych:

 • poradnictwo dla ofiar przemocy domowej,

 • przekazywanie informacji na temat różnych form pomocy,

 • poradnictwo prawne po uprzednim umówieniu się telefonicznym,

 • prowadzenie porad i konsultacji indywidualnych dla osób dotkniętych przemocą,

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych,

 • występowanie o pomoc materialną,

 • zabezpieczenie miejsca noclegowego (w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się ofiara).

 • rozmowy motywujące do leczenia z osobami uzależnionymi,

 • współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz zapobiegania i skutkami przemocy domowej.


 

Zadaniem dyżurujących pracowników jest:

 • wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,

 • udzielanie konsultacji i porad prawnych oraz socjalnych,

 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,

 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

 • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,

 • prowadzenie informacji telefonicznej,

 • prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej spraw związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy, prowadzonej wśród mieszkańców gminy Zgorzelec.


 

Celem prowadzonych dyżurów jest przede wszystkim:

 • zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców gminy Zgorzelec w obszarze rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie.

 • zwiększenie dostępu do informacji w zakresie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 • zmniejszenie poziomu bezradności osób dotkniętych przemocą domową będącymi mieszkańcami gminy Zgorzelec.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne

w Zgorzelcu

Bogumiła Hamielec

 

 

 

 


OSOBISTY PLAN AWARYJNY

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że Rzecznik Praw Obywatelskich - Pan Adam Bodnar, przekazał opracowaną przez Biuro Rzecznika, we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”, w formie krótkiego poradnika zawierającego praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Bazując na wieloletnich doświadczeniach organizacji pozarządowych w pracy z osobami pokrzywdzonymi, publikacja wskazuje, jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Osobisty plan awaryjny

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny.

Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść.

Twoje bezpieczeństwo to priorytet.

Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc!

 

Więcej informacji na stronie : https//www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemi

Źródło : Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

Kierownik                

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zgorzelcu              

Bogumiła Hamielec        

Sporządziła :

Marta Kiełbus

 


Aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy w rodzinie " Twój Parasol"

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Zgorzelcu informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „ Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie ( https://twojparasol.com).

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

 

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji.

W ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

 

 

Przewodnicząca             

Zespołu Interdyscyplinarnego       

Bogumiła Hamielec           

 

Sporządziła:

Marta Kiełbus

 


Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie​ w roku 2018 udostępniana na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu http://www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemo/instytucje-wspierajace/11091,Baza-teleadresowa-podmiotow.html

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zgorzelcu informuje, że w dniu 16 lutego 2018r. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze wydała prasowy Komunikat nr 12/2018, znak pisma  PO IV WOS 0610.29.2018 w sprawie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje, że w dniach 19 - 23 lutego 2018 roku odbędzie się kolejny, już 17 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W jego ramach każdego dnia, w godzinach od 10:00 do 15:00, w budynku Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oraz w siedzibach Prokuratur Rejonowych w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lwówku Śląskim, Bolesławcu, Lubaniu oraz w Zgorzelcu zainteresowane osoby będą mogły uzyskać bezpłatną poradę prawną od dyżurujących prokuratorów.

Dzięki współpracy z zaproszonymi przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze specjalistami z różnego rodzaju instytucji, każdy kto zgłosi się w tych dniach do Prokuratury będzie mógł uzyskać poradę w zakresie przysługujących mu uprawnień oraz sposobie załatwienia sprawy, zarówno z zakresu prawa karnego, cywilnego, jak i administracyjnego.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

 

Adresy siedzib oraz numery telefonów jednostek prokuratury:

 

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, ul. Muzealna 9, tel. 75 64 28 430,

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze, ul. Matejki 17, tel. 75 64 28 460,

Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 1 tel. 75 64 48 420,

Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim, ul. Obrońców Pokoju 1, tel. 75 78 20 021,

Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu, ul. Bolesława Chrobrego 5, tel. 75 73 23 865,

Prokuratura Rejonowa w Lubaniu, ul. Armii Krajowej 31, tel. 75 64 48 460,

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu, ul. Poniatowskiego 2, tel. 75 64 94 900

 

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

„ BLIŻEJ SIEBIE – DALEJ OD NAŁOGÓW”

 

W dniu 20 maja 2015 r. na posiedzeniu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wyłoniono zwycięzców konkursu poetyckiego

pt. „Bliżej siebie - dalej od nałogów”.

Do konkursu przesłano ogółem 30 wierszy. Prace napłynęły ze
Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy,
Szkoły podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim,
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi,
Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Łagowie oraz

Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach.

Nagrody wręczyła dzieciom

Pani Anna Demuth – Majda Sekretarz Gminy Zgorzelec,

oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Pani Bogumiła Hamielec.

Na podium stanęli autorzy 9 prac w trzech kategoriach wiekowych:

KATEGORIA GIMNAZJUM

I Michał Pażenczewski

II Oktawia Ludkiewicz

III Artur Jurczak

KATEGORIA KLAS PODSTAWOWYCH IV – VI

I Samanta Grzybowska

II Adrian Flaszyński

III Kacper Domka

KATEGORIA KLAS PODSTAWOWYCH 0 – III

I Natalia Matiejós

II Nikola Gradzi

III Anna Kołoszyn

Dodatkowo wyróżniono 8 wierszy, których autorami byli:

1. Adam Winnicki

2. Joanna Misiukiewicz

3. Marta Bębenek, Jakub Kasprzak, Patryk Andrzejuk, Szymon Smulczyński

4. Wiktoria Zienkiewicz

5. Szymon Roszczak, Ernest Pyter

6. Amelia Radawiec

7. Aleksandra Kociemba

8. Michał Kulik

 

Nagrody za trzy pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych zostały ufundowane przez

specjalistę psychiatrę Panią Nataszę Hładuń, prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską

oraz

 psychoterapeutę, specjalistę psychologii klinicznej

Panią Elizę Michałowską prowadzącą

Prywatną Praktykę Psychologiczną „Cogito”.

Nagrodami rzeczowymi w powyższych kategoriach były

odtwarzacze muzyczne MP4, słuchawki muzyczne SONY,

nośniki pamięci USB, podkładki pod mysz komputerową,

kubki oraz zestawy artykułów biurowych.

 

Upominki dla wyróżnionych autorów przekazała

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu reprezentowana przez Panią st. asp. Ewę Wojteczek.

Miejsca wyróżnione otrzymały nagrody w postaci

planów lekcji, długopisów, odblasków rowerowych, toreb na ramię i innych gadżetów.


Serdeczne  podziękowania

Dla

Pani Elizy Michałowskiej

oraz

Pani  Nataszy  Hładuń

Za  ufundowanie  nagród  na  konkurs  poetycki

pt.  „Bliżej  siebie dalej  od  nałogów”

zorganizowany  przez

Gminny  Zespół  Interdyscyplinarny  

ds. przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie.

Przewodniczący  Zespołu

W  imieniu  nagrodzonych  dzieci  oraz  własnym

Dziękuje  za  przekazane  nagrody  rzeczowe,

Które  będą  służyć  laureatom  konkursu.

 

„List  do  rodziców”

Narkotyki,  alkohol ,  papierosy

To  bieda,  awantury  i  przemoc.

Zrozumienie,  spokój,  miłość

To rodzina,  przyjaciele  i  szczęśliwe  dzieciństwo.

Papierosy  mnie  trują,

Alkohol  niszczy  moją  rodzinę,

Narkotyki  odbierają  moje  dzieciństwo.

Mamo,  tato!

Jestem  dzieckiem  i  mam  marzenia!

Chcę  wyjechać  do  Londynu,

Chcę  lepić  z  Wami  babki  z  piasku,

Chcę  być  zawsze  blisko  Was.

Proszę  pozwólcie  mi  marzyć,

Uwierzcie  w  te  marzenia.

Ale,  spełnimy  je  razem

Żyjąc  daleko  od  nałogów  i  przemocy.

/Samanta  Grzybowska,  klasa  IV/

ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

Utworzono dnia 25.05.2015, 14:04

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim