Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Podsumowanie projektu „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec” realizowanego w latach 2021 – 2023

Utworzono dnia 23.10.2023
Czcionka:

 

             

 

 

Podsumowanie projektu

 „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec”

realizowanego w latach 2021 – 2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w okresie od dnia 01.02.2021r do dnia 30.09.2023r. realizował projekt „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działaniami w ramach projektu objętych zostało 200 mieszkańców gminy wiejskiej Zgorzelec w tym 113 kobiet i 87 mężczyzn korzystających z różnych form pomocy społecznej. Uczestnicy projektu poprzez udział w szeregu zajęć, spotkań i warsztatów nabyli umiejętności, kompetencje oraz kwalifikacje zwiększające zdolność do podjęcia zatrudnienia i/lub zmiany swojej dotychczasowej sytuacji społeczno-zawodowej.

Głównym celem projektu była:

 1. Aktywizacja społeczna wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Wiejskiej w Zgorzelcu.
 2. Aktywizacja zawodowa wśród bezrobotnych bądź biernych zawodowo poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej.

W ramach aktywizacji zawodowej w okresie 01.02.2021r – 30.09.2023r. udzielono wsparcia w formie:

 1. Indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, w których objętych zostało 105 osób.
 2. Staży zawodowych, które odbywały się w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Chatka Puchatka”  w Zgorzelcu oraz  w Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka”  w Zgorzelcu:
  1. W roku 2021 rozpoczęło 7 uczestników, (5 kobiet i 2 mężczyzn), jednak tylko 4 osoby (3 kobiety i 1 mężczyzna) ukończyły pełne 6-miesięczne staże.
  2. W roku 2022 rozpoczęło 10 uczestników, (9 kobiet i 1 mężczyzna),  jednakże tylko 6 z nich  (5 kobiet i 1 mężczyzna) zakończyły 6-miesięczne staże.
  3. W roku 2023 rozpoczęło i ukończyło 4 uczestników.
 3. Kursy i szkolenia zawodowe:
  1. Kurs prawa jazdy kat. B wzięło udział 70 osób:
 • w 2021 r.  – 35 osób,
 • w 2022 r.  – 20 osób,
 • w 2023 r. – 15 osób,

z czego na dzień dzisiejszy 60% uzyskało uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

 1. Kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną dla 7 uczestników, z czego 50% uzyskało kwalifikacje w postaci prawa jazdy kolejnej kategorii.  
 2. Kurs obsługi kasy fiskalnej dla 6 uczestników projektu.
 3. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 5 uczestniczek, z czego 4 uzyskały nowe kompetencje i umiejętności.
 4. Operator wózka widłowego dla 14 osób, (13 mężczyzn i 1 kobieta), z czego egzamin zewnętrzny nadający uprawnienia UDT zdało 8 osób.
 5. Uprawnienia elektroenergetyczne SEP E1-D1 dla 4 uczestników, którzy zdali egzamin UDT.

W ramach aktywizacji społecznej w latach 01.02.2021r – 30.09.2023r. udzielono wsparcia w formie:

 1. 40 uczestników Projektu uczestniczyło w:
  1. indywidualnych spotkaniach z psychologiem;
  2. warsztatach umiejętności społecznych;
  3. szkoleniach z komunikacji;
  4. warsztatach z zarządzania budżetem.
 2. 50 uczestników Projektu uczestniczyło w:
  1. spotkaniach poświęconych przeciwdziałaniu przemocy;
  2. warsztatach – zdrowe żywienie;
  3. nadwaga i skutki zdrowotne (zajęcia ruchowe i prelekcja).
 3. 15 rodzin zostało objętych pracą Asystenta Rodziny. W ramach zajęć zostały zorganizowane:
  1. 2 wyjazdy do zoo we Wrocławiu;
  2. 1 wyjazd do Hydropolis we Wrocławiu;
  3. 2 pikniki zorganizowane pod hasłem „Dzień Rodziny”;
  4. poradnictwo specjalistyczne w zakresie:
 • rozwijania umiejętności i komunikacji społecznych;
 • zajęciami z terapeutą/ specjalistą ds. pomocy w rodzinie;
 • poradnictwem pedagogicznym.

 

Podsumowanie

Przez 32 miesiące  trwania Projektu „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec” zrealizowaliśmy wszystkie założenia. W pracę Projektu zaangażowani byli pracownicy socjalni, Asystenta Rodziny oraz kadra zarządzająca z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

Bogaty program Projektu obejmował działania aktywizujące  społecznie m.in. warsztaty żywieniowe oraz ruchowe. W trakcie warsztatów beneficjenci poznawali nawyki zdrowego żywienia jak również dowiedzieli się, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna w życiu codziennym. Szereg zadań i uczestniczenie w różnego typu spotkaniach ze specjalistami kładły nacisk na rozwój i motywację.  Uczestnicy poznali swoje mocne i słabe strony oraz nauczyli się wyciągać wnioski z popełnianych błędów i poniesionych wcześniejszych porażek. Podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym beneficjenci odbyli rozmowę, której celem było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia.  Tego typu spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Rodziny wraz z dziećmi w ramach Projektu odwiedziły ZOO i Hydropolis we Wrocławiu. Wyjazdy te spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem zwłaszcza wśród dzieci. Dopełnieniem spotkań rodzinnych były pikniki rodzinne zorganizowane w Radomierzycach. Wspólna zabawa oraz gry to doskonały czas dla wszystkich rodzin na poznanie siebie bliżej oraz naukę wypracowywania prawidłowych relacji międzyludzkich.

Dopełnieniem działań  z aktywizacji zawodowej były kursy na prawo jazdy kat. B. Dorośli, a w szczególności pełnoletnia młodzież była bardzo zaangażowana. Zdany egzamin umożliwia podjęcie lepszej pracy ponieważ jest to często jeden z wymagań w ogłoszeniach o pracę. Dalszą formą pozyskania nowych uprawnień był kurs na prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną oraz kurs  operatora wózka widłowego i uprawnienia elektroenergetyczne SEP E1 - D1. Każdy kurs zakończył się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

Kilka osób otrzymało zatrudnienie po odbyciu staży zawodowych w Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu oraz w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Chatka Puchatka”  w Zgorzelcu.

Realizacja Projektu dała możliwość rozwoju zawodowego i stanowiła odpowiedź na stawiane wymagania przez rynek pracy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych kwalifikacji zawodowych

i dziękujemy za wspólne zaangażowanie w Projekcie.

 

Sporządziła: Magdalena Giachnas

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zgorzelcu

Bogumiła Hamielec

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 20

W poprzednim tygodniu: 148

W tym miesiącu: 417

W poprzednim miesiącu: 563

Wszystkich: 52859

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim