Zarządzenie nr 6/2024

11.07.2024

GOPS.11.6.2024                                       ZARZĄDZENIE nr 6/2024 Kierownika Gminnego...
czytaj dalej...

Zarządzenia nr 5/2024

28.05.2024

GOPS.011.5.2024 Zarządzenie Nr 5/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 11 marca 2024 r.   w sprawie: wprowadzenia Planu Rocznego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu na...
czytaj dalej...

Zarządzenie nr4/2024

11.03.2024

GOPS. 011.4.2024              Zarządzenie Nr 4 /2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia  08 marca 2024r.   w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3/2017 z dnia 17 stycznia 2017r. w...
czytaj dalej...

Zarządzenie nr 3/2024

04.03.2024

GOPS.011.3.2024 Zarządzenie Nr  3/ 2024 Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 26 lutego 2024 r.     w sprawie: przeprowadzenia kontroli sprawdzającej prawidłowość realizacji zadania publicznego pod nazwą :...
czytaj dalej...

Zarządzenie nr 2/2024

13.02.2024

GOPS.11.2.2024 Zarządzenie Nr 2/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 29 stycznia 2024r.   w sprawie: wyboru przedstawiciela załogi dla pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu na lata 2024-2025.   Na...
czytaj dalej...


 

 

 

ZARZĄDZENIA 2017

 

Zarządzenie Nr 1 /2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 2 stycznia 2017r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

Zarządzenie Nr 2 /2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 05 stycznia 2017r.

w sprawie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

Zarządzenie Nr 3/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 17 stycznia 2017r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

Zarządzenie Nr 4/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 27 stycznia 2017r.

w sprawie: Powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na stanowisko Referent ds. księgowości, kadr i płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Zgorzelcu.

 

Zarządzenie Nr 5/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 31 stycznia 2017r.

w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród dla pracowników Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

Zarządzenie Nr 6/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 16 lutego 2017r.

w sprawie: w sprawie: wprowadzenia Planu Rocznego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Zarządzenie Nr 7/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 15 marca 2017r.

w sprawie: przeprowadzenia kontroli sprawdzającej prawidłowość realizacji zadania publicznego pod nazwą : specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2017.

 

Zarządzenie Nr 8/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 03 kwietnia 2017r.

w sprawie: zmiany wzoru Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2015 Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

Zarządzenie Nr 9/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 11 kwietnia 2017r.

w sprawie: zmiany godzin urzędowania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

 

Zarządzenie Nr 10/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 11 kwietnia 2017r.

w sprawie: : uchylenia Zarządzeń  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

Zarządzenie Nr 11/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 09 maja 2017r.

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej służby przygotowawczej.

 

Zarządzenie Nr 12/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu przekazania akt spaw zakończonych na stan składnicy akt  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w 2017 roku.

 

Zarządzenie Nr 13/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 26 lipca 2017r.

w sprawie: zmiany godzin przyjmowania interesantów w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

 

Zarządzenie Nr 14/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia  14 listopada 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Wiejskiej Zgorzelec.

 

Zarządzenie Nr 15/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia  13 grudnia 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie w 2018 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Wiejskiej Zgorzelec.

 

ZARZĄDZENIE NR 16/ 2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w GOPS Zgorzelec.

 

Zarządzenie Nr 17/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia  28 grudnia 2017r.

w sprawie: dni wolnych od pracy w 2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

ZARZĄDZENIE NR 18/ 2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zgorzelec
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji stanów finansowych i rzeczowych aktywów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zgorzelec na dzień 31 grudnia 2017 roku.

 


ZARZĄDZENIA 2016

 

 

Zarządzenie Nr 1 /2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 08 stycznia 2016r.
 

w sprawie: planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

Zarządzenie Nr 2/2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 15 lutego 2016r.

w sprawie: wprowadzenia Planu Rocznego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 3/2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 01 marca 2016r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych.

Zarządzenie Nr 4 /2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 01 kwietnia 2016r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Wynagradzania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 13 grudnia 2013r.

 

Zarządzenie Nr 5/2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 04 kwietnia 2016r.


w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu


 Zarządzenie Nr 6/2016
 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
 z dnia 13 maja 2016r.

w sprawie przydziału herbaty dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

Zarządzenie Nr  7/ 2016
Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 10 czerwca  2016 r.

w sprawie: monitoringu i koordynowania Programu w gminie Zgorzelec w zakresie realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

Zarządzenie Nr  8/ 2016
Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 24 czerwca  2016 r.

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej służby przygotowawczej.
 

Zarządzenie Nr  9 /2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

Zarządzenie Nr  10 /2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu przekazania akt spaw zakończonych na stan składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

Zarządzenie Nr  11 /2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 08 września 2016r.

w sprawie: zmiany godzin przyjmowania interesantów w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

Zarządzenie Nr 12/2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia  14 października 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2017. 

 

Zarządzenie Nr 13/2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia  26 października 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zgorzelcu z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

Zarządzenie Nr 14/2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia  26 października 2016 r.

w sprawie: ustalenia kwoty ekwiwalentu pieniężnego za pranie, konserwację odzieży i obuwia roboczego używanych do celów służbowych przez pracowników socjalnych, asystenta rodziny  i pracownika składnicy archiwalnej zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Zgorzelcu.

Zarządzenie Nr  15 /2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 27 października 2016r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

Zarządzenie Nr 16/2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia  15 listopada 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2017.

 

Zarządzenie Nr  17/ 2016
Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia kontroli sprawdzającej prawidłowość realizacji zadania publicznego pod nazwą : specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2016.

Zarządzenie Nr  18/ 2016
Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia kontroli sprawdzającej prawidłowość realizacji zadania publicznego pod nazwą : usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

 

Zarządzenie Nr  19/ 2016
Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych aktywów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

Zarządzenie Nr 20/2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym

 

                    Zarządzenie Nr 21/2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                        w Zgorzelcu
              z dnia 29 listopada 2016 roku

w sprawie regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników na potrzeby współdziałania z Pracodawcą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie Nr 22/2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 14 grudnia 2016r.

w sprawie wyboru przedstawiciela załogi pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

Zarządzenie Nr 23/ 2016

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zgorzelec

z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie dni wolnych od pracy, w roku 2017 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.    

 

ZARZĄDZENIA 2015

Zarządzenie Nr 1 /2015
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 02 stycznia 2015 r.
 

w sprawie: planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

Zarządzenie Nr 2/2015
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 16 stycznia 2015r.

w sprawie: wprowadzenia Planu Rocznego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr  3/ 2015
Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie: realizaccji ustawy o ochronie dancych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

Zarządzenie Nr 4 /2015
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 01 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany rejonów pracy pracownikom socjalnym w miejscowościach na terenie gminy Zgorzelec.      

Zarządzenie Nr  5/ 2015
Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie: przeprowadzenia kontroli sprawdzającej prawidłowość realizacji zadania publicznego pod nazwą : usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Zarządzenie Nr  6/ 2015
Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie: przeprowadzenia kontroli sprawdzającej prawidłowość realizacji zadania publicznego pod nazwą : specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2015.

Zarządzenie Nr  7/ 2015
Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

Zarządzenie Nr  8/ 2015
Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 01 czerwca 2015 r.
w sprawie: ustalenia kwoty ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego używanych do celów służbowych przez asystenta rodziny zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu na 2015rok.

Zarządzenie Nr 9 /2015
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 01 czerwca 2015 r.

w sprawie: zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przez  asystenta rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 2 czerwca 2015r.
w sprawie przydziału herbaty dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

ZARZĄDZENIE  Nr 11/2015 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu 
z dnia  3 września 2015 roku
w  sprawie: ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej na usługi opiekuńcze w latach 2016 – 2018

ZARZĄDZENIE  Nr 12/2015 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 1 października 2015 roku
w  sprawie: ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na usługi opiekuńcze w latach 2016 – 2018

 

Zarządzenie Nr 13/2015
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia  5 października 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w roku 2016. 

 

Zarządzenie Nr 14/2015
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia  30 października 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2016.

 

ZARZĄDZENIE NR 15/ 2015
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zgorzelec
z dnia 21 grudnia 2015 roku

          w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w GOPS Zgorzelec

 

ZARZĄDZENIE NR 16/ 2015
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zgorzelec
z dnia 22 grudnia 2015 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji stanów finansowych i rzeczowych aktywów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zgorzelec na dzień 31 grudnia 2015 roku.

 

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2015
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zgorzelec
z dnia 23 grudnia 2015 roku

w sprawie: dni wolnych od pracy, w roku 2016 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.   

       

ZARZĄDZENIE NR 18/ 2015
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zgorzelec
z dnia 24 grudnia 2015 roku

w sprawie: ustalenia kwoty ekwiwalentu pieniężnego za pranie konserwację odzieży
 i obuwia roboczego używanych do celów służbowych przez asystenta rodziny i pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

Zarządzenie Nr 19 /2015
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 24 grudnia 2015r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Wynagradzania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 


ZARZĄDZENIA 2014

Zarządzenie Nr 1 /2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 02 stycznia 2014 r.
w sprawie: zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przez  pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie Nr 2 /2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 02 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 3 /2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 02 stycznia 2014 r.
w sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych
w monitory ekranowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie Nr 4 /2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 03 stycznia 2014 r.
w sprawie: planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie Nr 5 /2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 03 stycznia 2014 r.
w sprawie: ustalenia kwoty ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego używanych do celów służbowych przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie Nr 6/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 07 stycznia 2014 r.
w sprawie: wprowadzenia Planu Rocznego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 7/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 14 luty 2014 r.
w sprawie: wprowadzenia wykazu aktualnie obowiązujących instrukcji bhp i p. poz.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie Nr 8/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 14 lutego 2014r.

Zarządzenie Nr 9/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 14 lutego 2014r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie Nr 10/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu”

Zarządzenie Nr 11/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej
i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie Nr 12/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 22 kwietnia 2014r.
w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie Nr 13/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 13 maja 2014r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej
na specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w roku 2014

Zarządzenie Nr 14/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 20 maja 2014r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych do 30.000 euro
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie Nr 15/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 23 czerwca 2014r.
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2014

Zarządzenie Nr 16/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 18 lipca 2014r.
w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu” oraz wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

Zarządzenie Nr 17/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 30 lipca 2014r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny 3+ dla mieszkańców z gminy Zgorzelec

Zarządzenie Nr  18/ 2014
Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie: realizacji ustawy o ochronie danych osobowych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie Nr 19/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia  14 listopada 2014r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2015

Zarządzenie Nr 20/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 12 grudnia 2014r.
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w roku 2015

Zarządzenie Nr 21/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 16 grudnia 2014r.
w sprawie: dni wolnych od pracy w roku 2015 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie Nr 22/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 16 grudnia 2014r.
w sprawie: wyboru przedstawieciela załogi pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie Nr 25/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 19 grudnia 2014r.
w sprawie: ustalenia kwoty ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego używanych do celów służbowych przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu na rok 2015
 

 

ZARZĄDZENIA 2013

Zarządzenie nr 1/2013
z dnia 14 stycznia 2013 roku

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
w sprawie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu na rok 2013

Zarządzenie nr 2/2013
z dnia 15 stycznia 2013 r.

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
w sprawie: ustalenia kwoty ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego używanych do celów służbowych przez pracowników socjalnych na rok 2013
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie nr 3/2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 16 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych polskich równowartości kwoty 14.000 Euro

Zarządzenie nr 4/2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 14 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych polskich równowartości kwoty 14.000 Euro

Zarządzenie nr 5/2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie: wprowadzenia Planu Rocznego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 6/2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 2 kwietnia 2013 roku
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

Zarządzenie nr 7/2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 15 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjno-likwidacyjnej

Zarządzenie nr 8/2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 10 maja 2013 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej na usługi opiekuńcze w latach 2013-2015

Zarządzenie nr 9/2013
do Regulaminu Pracy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie  Nr 10/2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 05 czerwca 2013 roku
w  sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na usługi opiekuńcze w latach 2013 – 2015

Zarządzenie Nr 11/2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 22 lipca 2013r.
w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie Nr 12/2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 22  lipca 2013r.
w sprawie: zasad kierowania pracowników Ośrodka na szkolenia i ich oceny

Zarządzenie Nr 13/2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 22 lipca 2013r.
w sprawie: wzoru i zasad prowadzenia rejestru upoważnień  i pełnomocnictw

Zarządzenie Nr 14 /2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 22 lipca 2013r.
w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym

Zarządzenie Nr 15 /2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 16 września 2013r.
w sprawie przydziału herbaty dla pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie Nr 16 /2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 20 września 2013r.
w sprawie: zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie
własnej odzieży i obuwia roboczego przez  pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie nr 18/2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania dla pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Zarządzenie nr 21 / 2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 17.12.2013 r.
w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w GOPS Zgorzelec

 

 

 


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 13520027

Utworzono dnia: 12.03.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

11.07.2024, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 6/2024

28.05.2024, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 5/2024

11.03.2024, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 4/2024

04.03.2024, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 3/2024

13.02.2024, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 2/2024

08.01.2024, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 16/2023

08.01.2024, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 15/2023

08.01.2024, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 6/2023

03.01.2024, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 1/2024

28.12.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 14/2023

27.12.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 14/2023

13.12.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 13/2023

20.11.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 12/2023

31.10.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 11/2023

31.10.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 10/2023

27.10.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 9

25.09.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 543/Z/23 Wójta Gminy Zgorzelec

09.06.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 8/2023

09.06.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 7/2023

01.06.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 6/2023

06.04.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr5/2023

28.03.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 4/2023

28.03.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 3/2023

28.03.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 2/2023

09.01.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 1/2023

09.01.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 17/2022

09.01.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 16/2022

09.01.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 15/2022

09.01.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 14/2022

22.12.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 13/2022

15.12.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 11/2022

15.12.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 12/2022

17.11.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 11/2022

17.11.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 10/2022

16.09.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 9/2022

16.09.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 8/2022

23.05.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 7/2022

18.05.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 6/2022

17.05.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 6/2022

27.04.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 5/2022

03.02.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 4/2022

03.02.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 3/2022

03.02.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 2/2022

03.02.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 1/2022

29.12.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 22/2021

29.12.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 21/2021

29.12.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 20/2021

29.12.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 19/2021

17.12.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 18/2021

17.12.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 17/2021

08.12.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 17/2021

08.12.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr16/2021

30.11.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 15/2021

27.10.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 13/2021

23.08.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 12/2021

18.08.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 11/2021

08.07.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 10/2021

08.07.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 9/2021

27.04.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 8/2021

15.04.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 7/2021

31.03.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządznie nr 6/2021

29.03.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 22/2019

29.03.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 21/2019

29.03.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr5/2021

29.03.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr4/2021

29.03.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 3/2021

29.03.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

22.01.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 2/2021

22.01.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 1/2021

31.12.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 25/2020

31.12.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 24/2020

31.12.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 23/2020

16.12.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 22/2020

08.12.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 21/2020

03.12.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 20/2020

24.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 19/2020

20.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 18/2020

19.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 17/2020

19.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika arządzenie nr 16/2020

19.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

19.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

19.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

03.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 15/2020

03.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 14/2020

03.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 13/2020

03.11.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

03.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 12/2020

03.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

03.11.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

03.11.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

02.01.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 27/2018

12.01.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 16/2017

12.01.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 17/2017

12.01.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 18/2017

12.01.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarz. 16/2017

12.01.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarz. 17/2017

12.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

13.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

13.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

13.12.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 15/2017

14.11.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

14.11.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

14.11.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 14/2017

26.07.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

26.07.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 13/2017

26.07.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

30.06.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 12/2017

30.06.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

09.05.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 11/2017

09.05.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

26.04.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 10/2017

26.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

11.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

11.04.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 9/2017

11.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 8/2017

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 7/2017

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 4/2017

10.04.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 6/2017

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 5/2017

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 4

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 3/2017

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 2/2017

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 1/2017

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

10.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

07.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

07.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

07.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

07.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

07.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

07.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

07.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

07.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

07.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

07.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

07.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

07.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

07.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

07.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

07.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

07.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

07.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

21.12.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

21.12.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 23/2016

21.12.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 22/2016

06.12.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

06.12.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 21/2016

21.11.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 20/2016

21.11.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

21.11.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

21.11.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 19/2016

21.11.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

21.11.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 18/2016

21.11.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

21.11.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 17/2016

21.11.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

15.11.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 16/2016

15.11.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

27.10.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 15/2016

27.10.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

26.10.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr14/2016

26.10.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

26.10.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

26.10.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 13/2016

26.10.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

26.10.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

14.10.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr12/2016

14.10.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

14.10.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 11/2016

14.10.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

22.08.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 10/2016

22.08.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

02.08.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 9/2016

02.08.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

27.06.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 8/2016

27.06.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

13.06.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 7/2016

13.06.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

13.05.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 6/2016

13.05.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

13.05.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

13.05.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

13.05.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

04.05.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 5/2016

04.05.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

04.05.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 4/2016

04.05.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

08.04.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

08.04.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

08.04.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 4/2016

08.03.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 3/2016

08.03.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

17.02.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 2/2016

17.02.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.01.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 1/2016

29.01.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.01.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 19/2015

29.01.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.01.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 18/2015

29.01.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.01.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.01.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 17/2016

29.01.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.01.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 16/2015

29.01.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.01.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 15/2015

29.01.2016, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

30.10.2015, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 14/2015

30.10.2015, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

05.10.2015, Administrator:

Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE Nr 13/2015

05.10.2015, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

05.10.2015, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

01.10.2015, Administrator:

Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE Nr 12/2015

01.10.2015, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

03.09.2015, Administrator:

Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE Nr 11/2015

03.09.2015, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.06.2015, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 10/2015

29.06.2015, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.06.2015, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 9/2015

29.06.2015, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.06.2015, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 8/2015

29.06.2015, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.06.2015, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 7/2015

29.06.2015, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.06.2015, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 6/2015

29.06.2015, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.06.2015, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 5/2015

29.06.2015, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.06.2015, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 4/2015

29.06.2015, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.06.2015, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.06.2015, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 3/2015

29.06.2015, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.06.2015, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 2/2015

29.06.2015, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.06.2015, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

29.06.2015, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 1/2015

25.05.2015, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

21.05.2015, Administrator:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 25/2014

21.05.2015, Administrator:

Dodanie załącznika

21.05.2015, Administrator:

Edycja zakładki Zarządzenia

08.01.2015, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 21/2014

08.01.2015, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

12.12.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 20/2014

12.12.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

12.12.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie 19/2014

12.12.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

04.08.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 18/2014

04.08.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 17/2014

04.08.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

18.07.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 16/2014

18.07.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 16/2014

18.07.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

25.06.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 15/2014

25.06.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

04.06.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 10/2014

26.05.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 14/2014

21.05.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 14/2014

20.05.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 14/2014

20.05.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

14.05.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 13/2014

14.05.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

12.05.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

12.05.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 12/2014

12.05.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 11/2014

31.03.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 10/2014

31.03.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

26.03.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

26.03.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 9/2014

26.03.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

26.03.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

26.03.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 8/2014

17.02.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 7/2014

17.02.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 6/2014

17.02.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 5/2014

17.02.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 4/2014

17.02.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 3/2014

17.02.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 2/2014

17.02.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 1/2014

17.02.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

14.02.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

14.02.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

14.02.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 21/2013

14.02.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie 21/2013

14.02.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

14.02.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

30.12.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

30.12.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 18/2013

22.10.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 14/2013

01.10.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

01.10.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

01.10.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

01.10.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

01.10.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

01.10.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 16/2013

01.10.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 15/2013

01.10.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

20.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 5/2013

20.08.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

20.08.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

19.08.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 1/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 2/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 3/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 4/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 7/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 9/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 5/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 6/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 8/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 10/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 11/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 12/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 13/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 14/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

19.08.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 8/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 5/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 14/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 10/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 12/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 13/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 11/2013

19.08.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

09.05.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

09.05.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 6/2013

09.05.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie nr 6/2013

12.03.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Zarządzenia