Konkurs ofert - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla...

31.10.2023

GOPS.011.10.2023   Zarządzenie Nr 10/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 31 października 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych...
czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe - schroniska dla osób bezdomnych 2023

31.10.2023

Zapytanie ofertowe pn." Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wiejskiej Zgorzelec".
czytaj dalej...


Zapytanie ofertowe GOPS.372.5.2023

01.06.2023

  GOPS.372.5.2023 Nr ewidencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gminny Ośrodek Pomocy...
czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe GOPS.372.4.2023

13.03.2023

GOPS.372.4.2023 Nr ewidencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego             Gmina Zgorzelec ul. Tadeusza Kościuszki 70 59-900 Zgorzelec NIP 615-18-08-654 Regon 230821368 reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy...
czytaj dalej...


           PRZETARGI 2017

 

                                           ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Zgorzelcu zaprasza do udziału w postepowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30.000 euro stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2014 z dnia 20 maja 2014 roku na: realizowanie dostaw materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

           PRZETARGI 2016

                                         
                                     ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Zgorzelcu zaprasza do udziału w postepowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30.000 euro stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2014 z dnia 20 maja 2014 roku na: zakup węgla wraz z dostawą dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu na terenie Gminy Wiejskiej Zgorzelec.

 

           PRZETARGI  2015

ZARZĄDZENIE  Nr 11/2015 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu 
z dnia  3 września 2015 roku
w  sprawie: ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej na usługi opiekuńcze w latach 2016 – 2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu zaprasza do udziału w postepowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 14/2014 z dnia 20 maja 2014 roku na: zakup węgla wraz z dostawą do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu na terenie Gminy Wiejskiej Zgorzelec.

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie zapytania ofertowego o cenę, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30,000 euro.

 

 

           PRZETARGI  2014

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie
kursów i szkoleń zawodowych dla 27 uczestników projektu
Nowa Szansa w ramach POKL Priorytet VII Promocja integracji
społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
nr ogłoszenia 107066-2014 z dnia 28.03.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. Ogłoszenia o zamówieniu nr 107066-2014 z dnia 28.03.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego "Nowa Szansa" nr 107066-2014 ogłoszonego w dniu 28.03.2014 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w I i IV części zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego "Nowa Szansa" nr 107066-2014 ogłoszonego w dniu 28.03.2014 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 109861-2014 z dnia 22 maja 2014 r.

  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w Gminie Zgorzelec
w ramach pomocy społecznej:
Zarządzenie Nr 13/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu
z dnia 13 maja 2014r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w roku 2014

Zarządzenie Nr 15/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 23 czerwca 2014r.
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2014

  

Ogłoszenie o zamówieniu: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie
i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego
Nowa Szansa w ramach POKL Priorytet VII Promocja integracji
społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
nr ogłoszenia 165226-2014 z dnia 16.05.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. Ogłoszenia o zamówieniu nr 165226-2014 z dnia 16.05.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów
w ramach projektu systemowego "Nowa Szansa" nr 165226-2014
ogłoszonego w dniu 16.05.2014 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 218978-2014 z dnia 01.07.2014 r.ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu zaprasza do udziału
w postepowaniu prowadzonym
w formie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 14/2014 z dnia 20 maja 2014 roku na: zakup węgla wraz z dostawą do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu na terenie Gminy Wiejskiej Zgorzelec.
Wzór składanej oferty.

Protokół zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o cenę:
Zakup węgla wraz z dostawą do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu na terenie Gminy Wiejskiej Zgorzelec.Zarządzenie Nr 19/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia  14 listopada 2014r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w roku 2015

Zarządzenie Nr 20/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 12 grudnia 2014r.
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w roku 2015

 

           PRZETARGI 2013

ZARZĄDZENIE  Nr 8/2013 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu 

z dnia 10 maja 2013 roku
w  sprawie: ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej na usługi opiekuńcze w latach 2013 – 2015.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 14.000 tys. EURO Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2013 ROKU SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „NOWA SZANSA”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 8/13
 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
                              z dnia 10 maja 2013 r.
                             
Realizacja  zadania z zakresu pomocy społecznej na usługi opiekuńcze
w latach 2013 – 2015.

 

ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 14.000 EURO 
NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE W 2013 ROKU SZKOLEŃ 
W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO 
„NOWA SZANSA" 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

                   


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 500871

Utworzono dnia: 12.03.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

31.10.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Konkurs ofert - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2023

31.10.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Konkurs ofert - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2023

31.10.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe - schroniska dla osób bezdomnych 2023

01.06.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Szacowanie wartości zamówienia GOPS.372.6.2023

01.06.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe GOPS.372.5.2023

13.03.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe GOPS.372.4.2023

13.03.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zapytanie Ofertowe GOPS.372.3.2023

13.03.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Szacowanie wartości zamówienia

13.03.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe 2023r

13.03.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe - schroniska dla osób bezdomnych 2022

13.03.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Konkurs ofert - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2022

13.03.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. DORADCA ZAWODOWY

13.03.2023, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia ofert 2022

25.02.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Szacowanie wartości zamówienia - Działanie Asystenta Rodziny.

25.02.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Szacowanie wartości zamówienia- Aktywna integracja o charakterze społecznym.

18.02.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe 2022

24.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie 19/2020

20.11.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 18/2020

15.11.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

15.11.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

14.11.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

14.11.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

14.11.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

14.11.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

14.11.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 2 do.docx

14.11.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 1 do.docx

14.11.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik Nr 3 do.docx

14.11.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

14.11.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

14.11.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

14.11.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

14.11.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

29.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

29.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego OFB.371.5.2017.1

20.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Specyfikacja

20.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Formularz oferty

20.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe

20.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

20.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

20.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

20.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

30.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

30.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

30.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

30.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

30.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

30.11.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika ZAPYTANIE OFERTOWE - WĘGIEL NA ROK2017

30.11.2015, Administrator:

Dodanie załącznika PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w trybie zapytania ofertowego o cenę, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30,000 euro.

30.11.2015, Administrator:

Edycja zakładki Przetargi

06.11.2015, Administrator:

Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe zakupu węgla

06.11.2015, Administrator:

Dodanie załącznika Wzór oferty- węgiel

06.11.2015, Administrator:

Edycja zakładki Przetargi

03.09.2015, Administrator:

Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE Nr 11/2015

03.09.2015, Administrator:

Edycja zakładki Przetargi

12.12.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 20/2014

12.12.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

26.11.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Protokół zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o cenę

26.11.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

14.11.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 19/2014

14.11.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

03.11.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Wzór składanej oferty

03.11.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Wzór składanej oferty - węgiel

03.11.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Wzór składanej oferty

03.11.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

03.11.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe - węgiel

03.11.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Nazwa plikuZapytanie ofertowe - Węgiel

03.11.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

01.07.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie nr 218978-2014

01.07.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

01.07.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

25.06.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

25.06.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

25.06.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 15/2014

23.06.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ogłoszenia nr 165226-2014

23.06.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

22.05.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

22.05.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie nr 109861-2014

22.05.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

16.05.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 165226-2014

16.05.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Załączniki do SIWZ nr 165226-2014

16.05.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

16.05.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o przetargu nr 165226-2014 z dnia 16.05.2014 r.

14.05.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Zgorzelec w ramach pomocy społecznej

14.05.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

06.05.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w I i IV części zamówienia

06.05.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.05.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.05.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ogłoszenia 107066-2014

01.04.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór umowy

01.04.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Załączniki do SIWZ

01.04.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

01.04.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

31.03.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

31.03.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o przetargu nr 107066-2014 z dnia 28.03.2014 r.

25.03.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

25.03.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

25.03.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

25.03.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

25.03.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

25.03.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

18.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

18.06.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 8/2013

05.06.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 10/2013

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

05.06.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

24.05.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika FORMULARZ OFERTOWY

23.05.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika FORMULARZ OFERTOWY

23.05.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika FORMULARZ OFERTOWY

23.05.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

23.05.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika KALKULACJA KOSZTÓW

23.05.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika FORMULARZ OFERTOWY

23.05.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

21.05.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

21.05.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

13.05.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

13.05.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

13.05.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

13.05.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Przetargi

13.05.2013, Administrator Główny:

Dodanie załącznika zarządzenie 8/2013

12.03.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Przetargi